Cấu hình gửi mail qua SMTP Gmail cho wordpress

Đa số website đều có mục gửi mail khi có người liên hệ. Gửi mail khi có đơn hàng mới. Mà không phải Hosting nào cũng cho phép gửi mail thông qua hàm mail php, gửi mail smtp theo tên miền. Vì vậy chúng ta phải sử dụng mail smtp của google (Gmail SMTP).

Cấu hình máy chủ SMTP Gmail thực hiện qua 3 bước sau:

Bước 1: Tạo mật khẩu ứng dụng cho tài khoản Gmail

Để tạo mật khẩu ứng dụng cho Gmail các bạn truy cập https://myaccount.google.com/ và đăng nhập bằng tài khoản Gmail của các bạn. Tại đây trước tiên các bạn cần bật xác thực 2 bước

Sau đó các bạn làm theo hướng dẫn để bật xác minh 2 bước. Sau khi đã bật xác mình 2 bước chúng ta tiến hành tạo mật khẩu ứng dụng

Sau khi bấm Tạo chúng ta sẽ nhận được mật khẩu ứng dụng và chúng ta cần lưu lại mật khẩu này để sử dụng

Bước 2: Cài đặt Plugins SMTP và cấu hình SMTP cho wordpress

Chúng ta sẽ tiến hành cài đặt và kích hoạt plugins Easy WP SMTP

Sau khi đã cài đặt và Active plugins, chúng ta tiến hành cấu hình SMTP

Truy cập vào Cài đặt -> WP SMTP

Các bạn điền như sau:

  1. SMTP Host – điền smtp.gmail.com.
  2. SMTP Port – Mặc định SMTP Google là 465 cho SSL và 587 cho TSL.
  3. Encryption – Bạn luôn nên dùng mã hóa. Hãy chọn nó khớp với số port mà bạn dùng.
  4. Authentication – Chọn On vì SMTP authentication cần được kích hoạt.
  5. Username – Địa chỉ Gmail của bạn.
  6. Password – Mật khẩu ứng dụng Gmail bạn đã tạo ở bước trước.

Sau khi cấu hình xong click vào Save Settings để lưu cài đặt. Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra xem việc gửi mail có thành công hay không.

Bây giờ bạn có thể sử dụng chức năng test phía dưới để gửi một email đến một địa chỉ nào đó, nếu nó gửi được thì thành công.

Vậy là bài viết trên webvietz đã gửi đến bạn cách cấu hình SMTP Gmail . Hy vọng qua bài viết trên bạn biết cách cấu hình SMTP Gmail cho website của bạn.

Bài viết liên quan